සංස්කෘතිය යනු කුමක් ද?

මිනිසා සංස්කෘතික සත්වයකු බව පිළිගත් පොදු මතයයි. ලෝකයේ ජීවත් වන සියලු ජීවීන් අතුරින් සංස්කෘතියක් ගොඩනඟා ගත්,

ආගම හා දේශපාලනය

පොදුවේ ලෝකය තුළ මෙන් ම ශ්‍රී ලංකාවේ ද දේශපාලන ගමන්මඟ තුළ ආගමේ බලපෑම තීරණාත්මක සාධකයක් වී තිබේ. ඉතිහාසයේ

අධ්‍යාපනය FAQs

දැනුම යනු කුමක් ද? දැනුම යනු සමස්ත මානව ඉතිහාසය පුරාම මිනිසාගේ කි‍්‍රයාකාරීත්වය තුළ එකතු කර ගත් අත්දැකීම්වල සමස්තය වේ. අධ්‍යාපනය යනු කුමක් ද? මානව වර්ගය සිය ඉතිහාසය පුරා වෙහෙසවී, මහා කැපකිරීම් කොට සොයා ගත්, ඉගෙන ගත්, ඒකරාශී කරගත් මහා දැනුම් සම්භාරයක්

Read More »

සමාජවාදය FAQs

කොමියුනිස්ට් ක‍්‍රමයත් සමාජවාදයත් දෙකක්ද? එකක්ද? විද්‍යාත්මක මාක්ස්වාදය ගැන හොඳ අවබෝධයක් නැති අය මේ ප‍්‍රශ්නය පටලවාගෙන තිබෙනු දැකිය හැකිය. මානව ඉතිහාසයේ සමාජ ක‍්‍රමවල විකාශනය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන කෙනෙකුට මූලික සමාජ ක‍්‍රම කිහිපයක් හඳුනාගත හැකිය. ප‍්‍රාථමික සාමූහික

Read More »

ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි,

මේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වාමාංශික අන්තර්ජාල පුස්තකාලයයි. මෙහි තැන්පත් කර තිබෙන සියලුම මුල් කෘති, පරිවර්තන, ලිපි ලේඛන හා කලා නිර්මාණ කළ සියලුම සංවිධාන සහ පුද්ගලයන් හට අපගේ ඉමහත් කෘතවේදීත්වය පළ කර සිටිමු. එමෙන්ම, ඒවා තුළින් උපුටා ගැනීමේ දී සහ යොදා ගැනීමේදී එම මුල් කෘතිවල කතෘවරුන් සහ මූලාශ්‍ර සඳහන් කරමින් යොදා ගන්නා ලෙසත් සහෝදරාත්මකව ඉල්ලා සිටිමු.

එමෙන්ම, මෙහි ඇති අඩුපාඩු පිළිබඳ අප දැනුවත් කරන ලෙසත්, මෙහි පළ කිරීමට සුදුසු ලිපි ලේඛන, පරිවර්තන හෝ කලා නිර්මාණ ඔබ සතුව ඇත්නම්,  ඒවා නිර්මාණකරුවන්ගේ අවසරය ද සහිතව අප වෙත එවා මෙම අන්තර්ජාල පුස්තකාලය පුළුල්ව ගොඩ නැගීමට අප හා අත්වැල් බැඳ ගන්නා ලෙසත් ඉල්ලා සිටිමු.

වමේ පුස්තකාලය ලෝකය වෙනස් කිරීමට දැනුම සොයන ඔබටයි

Morality and Law. Freedom and Necessity.

Hegel was the first to state correctly the relation between freedom and necessity. To him, freedom is the insight into necessity {die Einsicht in die Notwendigheit}. “Necessity is blind only in so far as it is not understood [begriffen].” Freedom does not consist in any dreamt-of independence from natural laws, but in the knowledge of these laws, and in the possibility this gives of systematically making them work towards definite ends. This holds good in relation both to the laws of external nature and to those which govern the bodily and mental existence of men themselves — two classes of

Read More »

Morality and Law. Equality.

The idea that all men, as men, have something in common, and that to that extent they are equal, is of course primeval. But the modern demand for equality is something entirely different from that; this consists rather in deducing from that common quality of being human, from that equality of men as men, a claim to equal political and social status for all human beings, or at least for all citizens of a state or all members of a society. Before that original conception of relative equality could lead to the conclusion that men should have equal rights in

Read More »

Morality and Law. Equality.

The idea that all men, as men, have something in common, and that to that extent they are equal, is of course primeval. But the modern demand for equality is something entirely different from that; this consists rather in deducing from that common quality of being human, from that equality of men as men, a claim to equal political and social status for all human beings, or at least for all citizens of a state or all members of a society. Before that original conception of relative equality could lead to the conclusion that men should have equal rights in

Read More »

Does absolute power corrupt absolutely?

Although the power vertical of the executive president has not yet condemned Sri Lanka to absolute state failure and civil unrest, there is no dispute as to whether the extensive powers assure the growth of corruption. From the tolerance of crony embezzlement and the distribution of patronage to making kickbacks in public procurement and ensuring state-control of mainstream media, corruption has pervaded every level of government and civil society as per the wishes of the powerful executive. It is not without the potential to destabilize the nation. However, as there is money to make and lavish lifestyles to fulfil in

Read More »

Racism, Sexism, and Transphobia at the 2021 Summer Olympics

By Shane Riggins (Socialist Alternative) The 2021 Tokyo Summer Olympics began under extreme pressure from the rising numbers of COVID-19 cases in Japan and some limited protest from workers worldwide against the Olympics beginning.  For most of the working class the Olympics are an exciting and inspiring event. We root for our national champions, celebrate their talent and achievement while basking in the glow of international competition. But the Olympics is also a multi-billion-dollar vanity project of the wealthy ruling class to boost national interests while at the same time employing racist, sexist, and transphobic tactics – vital tools in the capitalist

Read More »

A New Era of Capitalist Instability

By Socialist Alternative Below is the U.S. Perspectives document approved by Socialist Alternative’s September 2021 National Convention. Introduction The situation in the U.S. must be seen in the context of global developments including the pandemic and an economic crisis on a scale unprecedented since the 1930s, as well as the intensifying inter-imperialist rivalry between the U.S. and China. While the pandemic has been somewhat brought under control in wealthy countries due to vaccination campaigns, overall the pandemic has accelerated in 2021 with India, South Asia, and Latin America being particularly devastated. Likewise, while an economic upturn in 2021 brings a

Read More »