සිංහල ලිපි

Take a break and read all about it

සංස්කෘතික මිනිසා

සත්ව ස්වභාවය ඉක්මවූ මිනිස් සත්වයා මිනිසා නම් සත්වයා බිහි නොවන්නට විශ්වයේ අපූර්වත්වයක් නැත. ඒ, එහි අපූර්වත්වය පරාවර්තනය කළ හැක්කේ මිනිසාටම

Read More »

මිනිසෙකු සිරගත කළ හැක්කේ සිය කැමැත්තෙන්ම සිරගත වුවහොත් පමණකි

මිනිසා ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැංවීමෙන් අනතුරුව බාධක අභියෝග ලෙස ගන ඒවා අබිබවනය කිරීමෙන් ඔබ්බට ගොස් සිදුවූ තවත් සුවිශේෂී සිදුවීමක් වන්නේ මිනිසා විසින්ම

Read More »

නව සංස්කෘතික මිනිසෙකු කාරකත්වය වෙත ගෙන ඒම

සංස්කෘතික මිනිසෙකු බිහිකර ගැනීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ දේශපාලන තලයෙහි කතිකාවක් ඇතිවී තිබීම ඉතා අර්ථවත් වර්ධනයකි. සමාජ පරිවර්තනය පිළිබඳ කතිකාවලදී ආර්ථික –

Read More »

අල්ගොරිදම්වලට නටන මිනිස්සු

නූතන මිනිසාගේ සංස්කෘතික ජීවිතය හැඩගැස්වීමේලා විශාල වැඩකොටසක් සිදු කරන්නේ නූතන ජනමාධ්‍ය විසිනි. ඒවා අතරින්ද සමාජ මාධ්‍යයන්හි භූමිකාව සුවිශේෂී වේ. සමාජ

Read More »

ලතින් ඇමරිකාවේ රෝස වසන්තය මුහුණදෙන අභියෝග

සියවස් එකහමාරක් තිස්සේ,ලතින් ඇමරිකානු රටවල අභ්‍යන්තර කටයුතු වලට මැදිහත්වීම මොන්රෝ මූලධර්මය මත පදනම් වූ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රධාන

Read More »

නව ලිබරල්වාදයට එරෙහිව සමූපකාර ව්‍යාපාරය

“ආර්ථික පෙරළියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 1844 දී බ්‍රිතාන්‍යයේ රොඩීල් නගරයේ දී පේෂකර්ම කම්කරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ සුබ සාධනය සඳහා රොඩීල් සාධාරණත්වයේ පුරෝගාමීන්

Read More »