යනු කුමක්ද?

Take a break and read all about it

සංවර්ධනය – ධනේශ්වර සංකල්ප සීමාව විනිවිද දකිමු!

හැඳින්වීම ‘සංවර්ධනය’, ධනේශ්වර සංකල්ප සීමාව විනිවිද දකිමු’ නමින් ඔබ අතට පත්වන මේ පොත් පිංච ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශය විසින්

Read More »

සැබෑ ඉතිහාසය සොයා…

සුනිල් එදිරිසිංහයන් ගයන ජනප්‍රිය ගීතයක මුල් පද කිහිපය මෙසේ වේ. ‘මේ තරම් සියුමැලිද කළු ගල් සිතන්නටවත් බැරි නිසා – මම

Read More »

පක්ෂයක් අවශ්‍ය ඇයි?

හැඳින්වීම ධනපති ක්‍රමය පෙරලා දමා සමාජවාදී ක්‍රමය ගොඩ නැගිය යුතුය. මෙය මිනිස් සංහතිය අද දවසේ මුහුණ පා ඇති බැරෑරුම් සහ

Read More »

ලංකාවේ සමාජවාදයට මග

හැඳින්වීම     පවතින ධනේශ්වර නිෂ්පාදන රටාව පලවා හැරිය හැකිවන්නේ සමාජවාදී සමාජ විප්ලවය මඟින් පමණකි. ඒ සඳහා වන දිගු ක්‍රියාදාමයෙහි

Read More »

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූල ධර්ම

හැඳින්වීම දේශපාලනය යනු පංති අතර සබඳතාවය, “රාජ්‍ය” කටයුතු සඳහා සහභාගී වීම, රජය මෙහෙයවීම, රාජ්‍ය ක්‍රියාවන්ගේ ස්වරූපයන්, කර්තව්‍යයන්, සහ හරය ආදිය

Read More »

නිෂ්පාදන සබඳතා යනු කුමක්ද?

තම ජීවිකාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා මිනිස්සුන්ට ආහාර, ඇඳුම් පැලඳුම්, නිවාස සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍යමය වටිනාකම් අවශ්‍ය වේ. නමුත් මේවා සාදා නිම

Read More »