කළු ජූලියෙන්
දශක හතරකට පසු

ගොර්බචොෆ්
වීරයෙක්ද? ද්‍රෝහියෙක්ද?

යුක්‍රේනය; යුද දුමාරයෙන් ඔබ්බට
අනාගතය ගැන කතාබහක්

සොබාදහම යනු

ඉතිහාසය ප‍්‍රබන්ධයක්ද? යථාර්ථයක්ද?
අධ්‍යාපන සංවාදය

අකුරුවලට ලංසු තබන
කොතලාවල පනත

පැරිස් කොමියුනයට වසර 150යි
අධ්‍යාපන සංවාදය

විකුණන, විකිණෙන ලෝකයේ
මිල මුදල් සහ ආර්ථිකය

ලෙනින් කියවමු
Read Lenin

මිත්‍යාව පිලිබඳ
සමාජ විද්‍යාත්මක කියවීමක්

வரலாறு புனைவா? உண்மையா?
கல்வி கலந்துரையாடல்

මැයි දිනයේ
අරුත සොයා

ග්‍රීසියේ PAME සමඟ
ජානක අධිකාරි සහෝදරයා කළ සංවාදය

කොරෝනා සමඟ ජීවත් වෙමුද?
අධ්‍යාපන සංවාදය

බිඳුණු සියවසක කතාව
The Broken Century

Emidia Papi සහෝදරිය සමඟ
ජවිපෙ - විදේශ අංශය විසින් පවත්වනු ලැබූ සංවාදය

POLITICAL THEORY
Karl Marx?

ලෝකයේ සම්පත් බෙදී යාමේ
විෂමතාව

රතු ඔක්තෝබරය
නව සියවසට

එක්සත් ජනපදයේ නව ජනාධිපතිවරයාගේ පාලනය
ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන්නේ කොහොමද?

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 1/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 2/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 3/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 4/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 5/5)

අශ්වයෙකුගේ වටිනාකම වහල්ලු 10යි - ස්පාටකස් කියවීම