කළු ජූලියෙන්
දශක හතරකට පසු

கறுப்பு ஜூலை பற்றி நான்கு தசாப்தங்களுக்குப்பின்

සොබාදහම යනු

ගොර්බචොෆ්
වීරයෙක්ද? ද්‍රෝහියෙක්ද?

යුක්‍රේනය; යුද දුමාරයෙන් ඔබ්බට
අනාගතය ගැන කතාබහක්

ඉතිහාසය ප‍්‍රබන්ධයක්ද? යථාර්ථයක්ද?
අධ්‍යාපන සංවාදය

පැරිස් කොමියුනයට වසර 150යි
අධ්‍යාපන සංවාදය

අකුරුවලට ලංසු තබන
කොතලාවල පනත

මිත්‍යාව පිලිබඳ
සමාජ විද්‍යාත්මක කියවීමක්

විකුණන, විකිණෙන ලෝකයේ
මිල මුදල් සහ ආර්ථිකය

ලෙනින් කියවමු
Read Lenin

வரலாறு புனைவா? உண்மையா?
கல்வி கலந்துரையாடல்

ග්‍රීසියේ PAME සමඟ
ජානක අධිකාරි සහෝදරයා කළ සංවාදය

මැයි දිනයේ
අරුත සොයා

Emidia Papi සහෝදරිය සමඟ
ජවිපෙ - විදේශ අංශය විසින් පවත්වනු ලැබූ සංවාදය

කොරෝනා සමඟ ජීවත් වෙමුද?
අධ්‍යාපන සංවාදය

එක්සත් ජනපදයේ නව ජනාධිපතිවරයාගේ පාලනය
ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන්නේ කොහොමද?

POLITICAL THEORY
Karl Marx?

බිඳුණු සියවසක කතාව
The Broken Century

ලෝකයේ සම්පත් බෙදී යාමේ
විෂමතාව

රතු ඔක්තෝබරය
නව සියවසට

අශ්වයෙකුගේ වටිනාකම වහල්ලු 10යි - ස්පාටකස් කියවීම

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 1/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 2/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 3/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 4/5)

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව
අධ්‍යාපනික කියවීමක් (පළමු කොටස - 5/5)