පරිසරය

Take a break and read all about it

කුණු කසළ වදයක්ද?

රට පුරා විවිධ ස්ථානවල ගොඩ ගසා ඇති කුණු කඳු, පාරවල් අයිනේ දමා ඇති කුණු, කුණු දැමීම තහනම් යැයි ලියූ තාප්ප, දැන්වීම් අසල ගොඩ ගසා ඇති

Read More »

විල්පත්තුව පරිසර හිතකාමීත්වය සහ ජාතිවාදය

කාර්මීකරණය මෙන්ම අනෙකුත් ක්‍රියාකාරම් නිසාවෙන් මිනිසා විසින් පරිසරයට සිදු කරනු ලබන බලපෑම දිනෙන් දින ඉහළ යයි. ඇතැම් ශක්‍යවාදීන්ට අනුව එය සාධාරණ වුවත් එසේ සිතීම වත්මන්

Read More »

ඉබ්බන්ගෙන් පිහාටු ඉල්ලීම

“මිනිසා ම්ලේච්ඡත්වය කරා ආපසු යා යුතුය. නැතිනම් කොමියුනිස්ට් සමාජය කරා යා යුතුය.” යන මුළු මහත් ලෝකය වත්මනෙහි පැමිණ සිටින සමාජ ආර්ථික තත්වයේ බියකරු හා තීරණාත්මක

Read More »

පරිසර අර්බුදය; කුණු මල්ලේ සිට ඕසෝන් වියන දක්වා…

“පළාතම ගඳ ගස්සන කුණු ගොඩ ඇතිවූ සැටිත්, ඉන්පසු ටිකෙන් ටික එය කුණු කන්දක් වූ සැටිත්, උදේ දුවද්දී කාලයක් තිස්සේ මා නිරීක්‍ෂණය කළ දෙයකි. මැසි මදුරු

Read More »