පරිසරය

Take a break and read all about it

කුණු කසළ වදයක්ද?

රට පුරා විවිධ ස්ථානවල ගොඩ ගසා ඇති කුණු කඳු, පාරවල් අයිනේ දමා ඇති කුණු, කුණු දැමීම තහනම් යැයි ලියූ තාප්ප,

Read More »

විල්පත්තුව පරිසර හිතකාමීත්වය සහ ජාතිවාදය

කාර්මීකරණය මෙන්ම අනෙකුත් ක්‍රියාකාරම් නිසාවෙන් මිනිසා විසින් පරිසරයට සිදු කරනු ලබන බලපෑම දිනෙන් දින ඉහළ යයි. ඇතැම් ශක්‍යවාදීන්ට අනුව එය

Read More »

ඉබ්බන්ගෙන් පිහාටු ඉල්ලීම

“මිනිසා ම්ලේච්ඡත්වය කරා ආපසු යා යුතුය. නැතිනම් කොමියුනිස්ට් සමාජය කරා යා යුතුය.” යන මුළු මහත් ලෝකය වත්මනෙහි පැමිණ සිටින සමාජ

Read More »