අධ්‍යාපනික ලිපි

Take a break and read all about it

සංවර්ධනය – ධනේශ්වර සංකල්ප සීමාව විනිවිද දකිමු!

හැඳින්වීම ‘සංවර්ධනය’, ධනේශ්වර සංකල්ප සීමාව විනිවිද දකිමු’ නමින් ඔබ අතට පත්වන මේ පොත් පිංච ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශය විසින්

Read More »

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

05 – පරිච්ඡේදය සමාජවාදී රාජ්‍ය පද්ධතිය බිඳවැටීමට හේතු 1991 සෝවියට් දේශය බිඳවැටීමත් සමග නැගෙනහිර යුරෝපීය සමාජවාදී රටවල් ඇතුළු සමාජවාදී කඳවුරේ

Read More »

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

02 – පරිච්ඡේදය සමාජවාදය යනු කුමක්ද ? සමාජවාදය පිළිබඳව නිවැරදි න්‍යායික විග්‍රහයකින් තොරව අපට ඉදිරියට යාමට නොහැකිය. එනිසා මෙතැන් සිට

Read More »

වානරයාගේ සිට මිනිසා දක්වා පරිවර්තනය වීමේදී ශ්‍රමය ඉටු කළ කාර්යය කොටස

ප්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස් සියලු ධනයේ මූලාශ්‍රය ශ්‍රමය බව දේශපාලන ආර්ථිකවේදියෝ පවසත්. ශ්‍රමය විසින් ධනය බවට පරිවර්තනය කෙරෙන ද්‍රව්‍ය සපයන ස්වභාවධර්මය හැරුණු

Read More »

සංස්කෘතිය හා සමාජවාදය

සංස්කෘතියට අර්ථකතනයක් ‘මිනිසා සංස්කෘතික සත්වයෙකිය’ යන්න සමාජය පිළිගත් පොදු මතය වේ. මිහිතලයේ වෙසෙන ජීවීන් අතුරින් සංස්කෘතියක් ගොඩනගාගත්, සංස්කෘතික සම්බන්ධතා තුළ

Read More »