දේශීය කෘති

Take a break and read all about it

අපේ කාලයේ ආදර්ශය; ෆිදෙල්

ආදරණීය සහෝදරියනි, සහෝදරවරුනි,අද අප ඔබ සමඟ කතාකරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆිදෙල් හා කියුබානු විප්ලවය පිළිබඳවයි. මීට පෙර අපි කියුබානු විප්ලවය පිළිබඳ

Read More »

ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට්වාදියා

International Communist Review (ජාත්‍යන්තර කොමියුනිස්ට්වාදියා) සඟරාව ලොව කොමියුනිස්ට් පක්ෂවලට සම්බන්ධ, කොමියුනිස්ට් වාර සඟරාවල කර්තෘ මණ්ඩලවල සාමාජිකයන්ගෙන් සැදුම්ලත්, ඒකාබද්ධ, ජාත්‍යන්තර කර්තෘ

Read More »

සමාජවාදය – මනෝරාජ්‍යයෙන් විද්‍යාව දක්වා සංවර්ධනය වීම

පෙඩ්රික් එංගල්ස් මාක්ස් සහ එංගල්ස් තෝරා ගත් කෘති 3 වෙළුමෙන් උපුටා ගන්නා ලදී. පීඩීඑෆ් පිටපත මෙතනින් ලබා ගන්න. නියමුවා ප්‍රකාශන

Read More »