ලෙනින් කෘති

Take a break and read all about it

තෝරාගත් කෘති – වෙළුම 1

කාල් මාක්ස් මාක්ස්වාදයේ මූලාශ්‍රයන් සහ එහි සංයුක්ත කොටස් තුන මාක්ස්වාදය සහ සංශෝධනවාදය කළ යුත්තේ කුමක්ද? මෙතනින් ලබා ගන්න

Read More »

අප්‍රේල් තිසීස – වත්මන් විප්ලවයේදී නිර්ධන පංතිය සතු කර්තව්‍යයෝ

1917 පෙබරවාරි රුසියාවේ ධනේශ්වර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විප්ලවයෙන් පසුව ලෙනින් ආපසු රුසියාවට පැමිණියේ 7 අප්‍රේල් 16 වැනිදා ය. 1917 අප්‍රේල් මස 17

Read More »

කාන්තා විමුක්තිය ගැන – ලෙනින්

කාන්තා විමුක්තිය පිළිබඳ හා සමාජවාදය ගොඩනැඟීමේ දී කාන්තාවන්ගේ දායකත්වය පිළිබඳව ලෙනින් විසින් ලියන ලද ලිපි කීපයක් ද, ලෙනින් කාන්තා විමුක්තිය

Read More »