කොම්ට් ද බෆුන්

Take a break and read all about it

මානව ඉතිහාසය එකළු කළ විද්‍යාඥයෝ

කොම්ට් ද බෆුන් – Comte de Buffon මෑතක් වන තුරුම භූ විද්‍යාව වෙනමම විෂයක් ලෙස අධ්‍යයනය නොවූවක් විය. එය එසේ වීමට ප‍්‍රධාන හේතුවක් වූයේ පල්ලියේ ආධිපත්‍ය හරහා යුරෝපය පුරා ගොඩනගා

Read More »