කාල් මාක්ස්

Take a break and read all about it

මාක්ස් ලෙනින්වාදය යනු කුමක්ද?

මූලික සමාජ – දේශපාලන දැනුම හැඳින්වීම සියවස් ගණනාවක් මුළුල්ලේ ම මිනිස්සු නිදහස, සාධාරණත්වය සහ පිහිටි මතු ජීවිතයක් අපේක්ෂා කළහ. පොදු ජනයාගේ දුක් පීඩා සහ අවමානයන්ද,

Read More »

බොනපාට්වාදය

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අරභයා බොනපාට්වාදීන්ගේ ඇති වුවමනාව ලෙහෙසියෙන් විස්තර කළ හැකිය. බොනපාට්ට යළි මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වීම සහ ඔහුගේ අධිකාරිය දිග්ගැස්සීම තහනම් කරන 45 වැනි වගන්තිය අහෝසි

Read More »