ඉතිහාසයේ කතාව

Take a break and read all about it

විද්‍යාව බිහිවීමේ ඓතිහාසික පදනම

ඉතිහාසයේ කතාව…14 ලෝකයේ පංති සමාජය බිහිවීමෙන් පසු ඇරඹි පෞද්ගලික දේපළ පදනම් කර ගත් හා හුවමාරු වෙළඳපොළ පදනම් කර ගත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියත් සමග දර්ශනය හා සමගාමීව

Read More »

දර්ශනයේ හා විද්‍යාවේ ඉතිහාසය

ඉතිහාසයේ කතාව…13 වර්තමානයේ අප අතර පවතින බොහෝ ක්ෂේත්‍රයන් එනම් රජය, දේශපාලනය, දර්ශනය, විද්‍යාව, කලාව, ආගම ආදී සියලුම විෂය ක්ෂේත්‍රයන් හා මිනිස් නිර්මාණ ඉතිහාසය තුළ බිහිවී

Read More »

නූතන පවුල හා පෞද්ගලික දේපළ

ඉතිහාසයේ කතාව – 10 නූතන පවුල, පළමු පංති සමාජයේ සිට මේ දක්වා සමාජ ක්‍රම කිහිපයක් පසුකරමින් වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ ක්‍රමිකව පරිණාමය වෙමින් ආ එකකි.

Read More »

රජයේ උපත හා ව්‍යාප්තිය

ඉතිහාසයේ කතාව – 11          මෙතෙක් පැවැතුණු ඉතිහාසය (ලිඛිත ඉතිහාසය) පංති සටන් ඉතිහාසයක් යැයි මාක්ස් – එංගල්ස් නිවැරදිවම පැවසූහ. එසේම මිනිසාගේ ලිඛිත

Read More »

ඉතිහාසය තුළ ‘පවුල’ බිහිවූ හැටි

ඉතිහාසයේ කතාව – 09 ඉතිහාසයේ එක්තරා වකවානුවක දේපළ මත මානව සමාජය පංතිවලට බෙදීමත් සමග එතෙක් සමාජය දැන නොසිටි ආයතන හා සමාජ සංස්ථා ගණනාවක්, සංකල්ප ගණනාවක්

Read More »

ඉතිහාසයේ කතාව (8) ඉතිහාසයේ ආගම් බිහිවුණු හැටි

ලෝකයේ පංති සමාජය බිහිවීමට පෙර, ප්‍රාථමික සාමූහික ක්‍රමය තුළ සංවිධානාත්මක ආගම් පැවතියේ නැත. එහෙත් විවිධ ඇදහිලි තිබුණි. ඒවා මිථ්‍යා ඇදහිලි විය. ගස්, ගල්, ඉර, හඳ,

Read More »