කලා

Take a break and read all about it

බ්‍රසීල ජනාධිපතිගේ අනුගාමිකයෝ පාවුලෝ කොයියෝගේ පොත් ගිනි තබති !

බ්‍රසීලය බිහිකල ආශ්චර්යමත් නවකතාකරුවා ඔහු බව අවිවාදිතය. ඔහුගේ The Alchemist නැමති කෙටි නවකතාව පමණක් පිටපත් මිලියන 65 ක් විකුණා ඇති

Read More »

සාහිත්‍යකරුවාගේ තෝතැන්න සමාජවාදයයි

  සාහිත්‍යය එහි මුඛ්‍ය පරමාර්ථයෙන් උත්කර්ෂයට නැඟුණේ සමාජවාදී සමාජ වටපිටාවකදීය. එකී කරුණ විමසා බැලීමට සාහිත්‍යයේ සැබෑ අයිතිකරුවන් කවුරුන්ද සහ සාහිත්‍යයේ

Read More »