කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව අධ්‍යාපනික කියවීමක්

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin


කොමියුනිස්ට් ප්‍රකාශනය ලිවීම කාල් මාක්ස් – ප්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස් සමඟ ආරම්භ කළේ 1847 දෙසැම්බර් මාසයේදීය. 1848 ජනවාරි අවසානයේදී ලියා නිමකරන ලද එම කෘතියේ අරමුණ වූයේ ඒ වන විට යුරෝපයේ වර්ධනය වෙමින් පැවැති කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ සාමාජිකයන් අනාගතයේදී ඇති වෙන දේශපාලන සටන්වලට න්‍යායික හා දේශපාලන වශයෙන් සූදානම් කිරීම ඉතා වැදගත් කාර්යභාරය ලෙස ඔවුන් සැලකූ බැවිනි. මෙම මහඟු කාර්යභාරය මාක්ස් හා එංගල්ස් වෙත පවරන ලද්දේ 1847 නොවැම්බර් මස පැවැති කොමියුනිස්ට්වරුන්ගේ සංගමයේ දෙවැනි ජාත්‍යන්තර සමුළුවේදී ය. මෙය මාක්ස් සහ එංගල්ස්ගේ න්‍යායික හා දේශපාලනික වශයෙන් ලැබූ අති විශාල ජයග්‍රහණයක් විය. මෙහි වැදගත්කම සම්පූර්ණ වශයෙන් අගය කළ හැක්කේ ඉනික්බිතිව ලෝකයේ ඇති වූ වර්ධනයන් සමඟ සසඳා බැලීමේදීය. ‘කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය’ විද්‍යාත්මක කොමියුනිස්ට්වාදයේ ප්‍රථම සටන් මඟ පෙන්වන ලියවිල්ලකි. මාක්ස් සහ එංගල්ස් විසින් ලියන ලද මෙය ශේ‍ර්ෂ්ඨතම කෘතියක් වන අතර ඔවුන්ගේ දර්ශනයේ සංයුක්ත කොටස් තුන වූ දර්ශනවාදය, දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාව සහ විද්‍යාත්මක සමාජවාදය විස්තර කැරෙන සංක්ෂිප්ත පූර්ණ මූලධර්ම සහිත ක්‍රමික විස්තරයක් එමඟින් ඔවුහු ඉදිරිපත් කළහ.

මෙම කෘතියේ න්‍යායික පොහොසත් බව ගැන වී.අයි. ලෙනින් මෙසේ ලියුවේය.


“මෙම කෘතිය මඟින් සුපැහැදිලි සහ දීප්තිමත් බවෙකින් යුතුව ප්‍රඥාවන්ත ලෙස සමාජීය ජීවිතයට බලපාන ද්‍රව්‍යවාදය ගැනත් සංවර්ධනය පිළිබඳ අරුත් සරු ධර්මයක් සහ උපරිමය වශයෙන් සර්ව සම්පූර්ණ දයලෙක්තික විද්‍යාව ගැනත්, කොමියුනිට්වාදී සමාජයේ නව නිර්මාණකයා වන නිර්ධන පන්තිය, පන්ති අරගලය අරබයා වූ න්‍යායික සහ සමස්ත ලෝක ඓතිහාසික ක්‍රියා කලාපය ගැනත් ජගත් දර්ශනය ක්‍රමානුකූල ලෙස චිත්‍රයට නඟා ඇත.”

කොටස් 5කි.

පළමු කොටස


දෙවන කොටස


තුන්වන කොටස


හතරවන කොටස


පස්වන කොටස

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය පිළිබඳව අධ්‍යාපනික කියවීමක්