පක්ෂයක් අවශ්‍ය ඇයි?

Against Revisionism, in Defence of Marxism
September 29, 2020
ලංකාවේ සමාජවාදයට මග
November 5, 2020
Show all

පක්ෂයක් අවශ්‍ය ඇයි?

හැඳින්වීම

ධනපති ක්‍රමය පෙරලා දමා සමාජවාදී ක්‍රමය ගොඩ නැගිය යුතුය. මෙය මිනිස් සංහතිය අද දවසේ මුහුණ පා ඇති බැරෑරුම් සහ අතිශය නිර්මාණශීලී කාර්යභාරය වේ. සමාජවාදය ගොඩනැගීම කිසිවකුගේ හිතුමතයට කළ නොහැකිවාක් මෙන්ම, එය ඉබේ සිදුවන්නක් ද නොවේ. ඒ සඳහා පළමුව නිර්ධන පංතිය අතට රාජ්‍ය බලය දිනා ගත යුතු අතර, රාජ්‍ය බලය දිනා ගැනීමෙන් පසුව ද, නිර්ධන පංතිය ප්‍රමුඛ වැඩ කරන ජනතාව විසින් දැනුවත්ව කටයුතු කරමින් බොහෝ අභියෝගයන් ජය ගත යුතුව තිබේ. ඒ සඳහා නිර්ධන පංතියට තමන්ගේම වූ ස්වාධින සංවිධානයක් අවශ්‍ය වේ. සංවිධානයක් නොමැතිව එම කාර්යයන් කිසි සේත් ඉටු කිරීම කිසි සේත් කළ නොහැක්කකි.

පොදුවේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම සඳහා ගොඩ නැඟුණු විවිධ සංවිධාන රාශියක් සමාජයේ දැකිය හැකිය. මේවා කරන කටයුතු සහ ඒවායේ අරමුණු අනුව විවිධ පංතීන්ට අයත් ය. ඇතැම් ඒවා ප්‍රගතිශීලී  වන අතර ඇතැම් ඒවා ප්‍රතිගාමී වේ. කෙසේ වුව ද මේවායින් කොටසක් හුදු සංවිධාන ලෙස දැකිය හැකි අතර, අනෙක්වා දේශපාලන පක්ෂ වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය.