fear to change

Take a break and read all about it

වෙනස්වීමට බිය මිනිසා…

අප ජීවත්වන වත්මන් සමාජය මිනිසුන්ට ජීවත්වීමට නොහැකි තරමින් පිරිහීමට ලක්ව ඇත. අර්බුදයට ගොස් ඇත. මෙම පිරිහුණු අසාධාරණ සමාජය වෙනස්කර වඩා හොඳ නව සමාජයක් සෑදිය යුතුය.

Read More »