රෝසා ලක්ෂම්බර්ග්

Take a break and read all about it

රෝසා ලක්ෂම්බර්ග්

2019 ජනවාරි 15 කියන්නේ රෝසා ලක්ෂම්බර්ග් ඝාතනය වී අවුරුදු 100ක් නිමා වෙන  දිනය යි. ඇත්තට මේ රෝසා ලක්ෂම්බර්ග් කියන්නේ කවුද? සමාජවාදයේ පරම හතුරා ද? නැතිනම්

Read More »

රෝසා ලක්ෂම්බර්ග් මරා දමා අදට සියවසක් සපුරයි.

Rosa Luxemburg German: [ˈʁoːza ˈlʊksəmbʊʁk] Rozalia Luxenburg 1870 මාර්තු 5 දින පෝලන්තයේ උපත ලැබූ ‌රෝසා ලක්සම්බර්ග්, දේශපාලනය ආරම්භ කළේ වයස අවුරුදු 17 දී ය. මාක්ස්වාදී න්‍යායාචාර්යවරියක්,

Read More »