පුවත්පත් නිදහස

Take a break and read all about it

ධනේෂ්වර ක්‍රමය තුල මාධ්‍ය නිදහස

“පුවත් පත් නිදහස පිරිසිදු ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයේ ප‍්‍රධාන සටන් පාඨවලින්තවත් එකකි. හොඳ ම මුද්‍රණාල සහ ලොකු ම කඩදාසි තොග ධනපතීන් සතුව තිබෙන තාක් කල් ද, නිදසුනක් ලෙසට

Read More »