මාක්ස් ලෙනින්වාදය යනු කුමක්ද?

ලංකාවේ සමාජවාදයට මග
November 5, 2020
“ලංකාවේ ජාතික ගැටළුව”, මුල-මැද-අග
November 21, 2020
Show all

මාක්ස් ලෙනින්වාදය යනු කුමක්ද?

මූලික සමාජ – දේශපාලන දැනුම

හැඳින්වීම

සියවස් ගණනාවක් මුළුල්ලේ ම මිනිස්සු නිදහස, සාධාරණත්වය සහ පිහිටි මතු ජීවිතයක් අපේක්ෂා කළහ. පොදු ජනයාගේ දුක් පීඩා සහ අවමානයන්ද, ඔවුන් ගොදුරු වී තිබූ අසාධාරණකම් ද යුතු හොඳම සහ උදාකරන මිනිසුන්ට මේ සියලු අසමානතාවයන් ජනිත කළ ක්‍රමය ඉවසා සිටිය නොහැකි විය. ඔවුහු ප්‍රජා පීඩකයන්ට හා පොහොසතුන්ට එරෙහිව නැගී සිටින ලෙස සූරා කනු ලැබූ පොදු ජනයාට ආයාචනා කළහ. 

නොයෙකුත් න්‍යාය ධර්ම සහ නොයෙකුත් සමාජ පරමාදර්ශ බිහි කෙරිණි. නිදහසේ සහ යුක්තියේ නාමයෙන්, පොදු යහපත උදෙසා ඒවා සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නොයෙකුත් විධි උපායමාර්ගය යෝජනා කෙරිණි. කෙසේ වුවද ඒ කිසිවක්, වැඩකරන ජනතාවට නිදහස් ශ්‍රමය, සාමය, නිදහස, සමානත්වය සහ සමාජ සාධාරණත්වය ලක්ෂණ කොටගත් සමාජයකට එකම නිවැරදි මාර්ගය පෙන්වන මාලිමා යන්ත්‍රය නො සැපයීය. 

කලින් පැවති සමාජ වල මුල් අත්දැකීම් සහ තම අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින් කාල් මාක්ස්, ප්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස් දහනව වැනි සියවසේ මැද භාගයේ නව විප්ලවීය විද්‍යාත්මක න්‍යායන් ගොඩ නැඟූහ. ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය ලෙනින් විසින් ඉදිරියට ගෙන එන ලදී. ඔවුන් මේ පොතෙන් ඔබට කියවීමට ලැබෙන මාක්ස්-ලෙනින්වාදයෙන් නොමැති නව දර්ශනය බිහි කළේය.