අධ්‍යාපනික ලිපි

September 10, 2020

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

06 – පරිච්ඡේදය බිඳ වැටුණු සමාජවාදී රටවල වත්මන් තත්වය සමාජවාදී කඳවුර බිඳ වැටෙමින් හා බිඳ වට්ටවමින් සිටි […]
September 10, 2020

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

05 – පරිච්ඡේදය සමාජවාදී රාජ්‍ය පද්ධතිය බිඳවැටීමට හේතු 1991 සෝවියට් දේශය බිඳවැටීමත් සමග නැගෙනහිර යුරෝපීය සමාජවාදී රටවල් […]
September 10, 2020

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

04 – පරිච්ඡේදය සමාජවාදී කඳවුර හා එහි ජයග්‍රහණයන් 1871 මාර්තු 18 දින ධනවාදී “දෙව්ලොව” කළඹවන ලදී. ලොව […]
September 9, 2020

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

03 – පරිච්ඡේදය පසුගාමී රටක සමාජවාදය හමුවේ වන අභියෝග සමාජ පසුගාමීත්වය යනු යම් රටක් ගෝලීය සමාජ සංවර්ධනයට […]
September 9, 2020

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

02 – පරිච්ඡේදය සමාජවාදය යනු කුමක්ද ? සමාජවාදය පිළිබඳව නිවැරදි න්‍යායික විග්‍රහයකින් තොරව අපට ඉදිරියට යාමට නොහැකිය. […]
September 9, 2020

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

01 – පරිච්ඡේදය සමාජවාදී කඳවුර බිඳ වැටීමෙන් දශක දෙකකට පසු 1917 ශ්‍රේෂ්ඨ ඔක්තෝබර් විප්ලවය සමාජ සංවර්ධන ඉතිහාසයේ […]
March 2, 2020

මිනිසුන්ගේ චින්තනය වෙනස් කළ නොහැකිද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 25         මෙම ලිපි මාලාව තුළදී පසුගිය ලිපි ගණනාවක් මගින් […]
March 2, 2020

ප්‍රචාරණය හා පරිභෝජන වහල්භාවය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 24          අධිරාජ්‍යවාදීන් වර්තමානයේ ලෝකයේ සමාජ චින්තනය පාලනය කරන්නේ හා […]
March 2, 2020

අධිරාජ්‍යවාදයේ අවියක් වූ ‘ප්‍රචාරණය’

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 23            නූතන ධනවාදී ලෝකයේ ප්‍රචාරණය නැතිවම බැරි දෙයක් […]
February 24, 2020

නීතිය: පංතිමය උපකරණයක් ලෙස…

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 22       මේ දිනවල ලංකාවේ ‘නීතිය’ හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳව විවිධ කථාබහ […]
February 24, 2020

සමාජය තුළ හුදකලා වන මිනිසා

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 21       ලෝකය 21 වන සියවසට පා තබන විටත් එය ගෝලීකරණය […]
February 24, 2020

වෙනස්වීමට බිය මිනිසා!

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 20            අප ජීවත්වන වත්මන් සමාජය මිනිසුන්ට ජීවත්වීමට නොහැකි […]
February 24, 2020

ඔබ සිතන්නේ හදවතින්ද? මොළයෙන්ද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 19         මුළු හදින් මම ඇයට පෙම් කොට අනාගත පෙම් […]
February 24, 2020

තර්කනයේ චින්තනය හා අතාර්කික චින්තනය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 18         21වැනි සියවසේදී පවා අප ජීවත්වන සමාජය තුළ බොහෝදෙනා […]
February 24, 2020

චින්තනය නිදහස් වීමට නම්…

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 17            කිසියම් නිශ්චිත සමාජයක, එම සමාජයේ ජීවත්වන පුද්ගලයන් […]
February 24, 2020

චින්තනය වල්මත් වූ කල

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 16          රටකට, මානව සමාජයකට ප්‍රගතිය කරා යා හැක්කේ, එම […]