අධිරාජ්‍යවාදයේ හැඩරුව

Take a break and read all about it

අධිරාජ්‍යවාදයේ හැඩරුව: දේශපාලනික කියවීමක්

1505 වර්ෂයේ ලොරෙන්සෝ ද  අල්මේදා  නම් පෘතුගීසි  නාවිකයා රැගත් නෞකාව  කුණාටුවකට හසුවී ගාල්ල වරායට ගසාගෙන ආ බවත්  ඒ සමගින් ශී‍්‍ර ලංකාවේ යටත්විජිත යුගයේ ආරම්භය සලකුණු 

Read More »