දැනුම සමාජය හා චින්තනය

March 2, 2020

මිනිසුන්ගේ චින්තනය වෙනස් කළ නොහැකිද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 25         මෙම ලිපි මාලාව තුළදී පසුගිය ලිපි ගණනාවක් මගින් […]
March 2, 2020

ප්‍රචාරණය හා පරිභෝජන වහල්භාවය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 24          අධිරාජ්‍යවාදීන් වර්තමානයේ ලෝකයේ සමාජ චින්තනය පාලනය කරන්නේ හා […]
March 2, 2020

අධිරාජ්‍යවාදයේ අවියක් වූ ‘ප්‍රචාරණය’

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 23            නූතන ධනවාදී ලෝකයේ ප්‍රචාරණය නැතිවම බැරි දෙයක් […]
February 24, 2020

නීතිය: පංතිමය උපකරණයක් ලෙස…

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 22       මේ දිනවල ලංකාවේ ‘නීතිය’ හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳව විවිධ කථාබහ […]
February 24, 2020

සමාජය තුළ හුදකලා වන මිනිසා

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 21       ලෝකය 21 වන සියවසට පා තබන විටත් එය ගෝලීකරණය […]
February 24, 2020

වෙනස්වීමට බිය මිනිසා!

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 20            අප ජීවත්වන වත්මන් සමාජය මිනිසුන්ට ජීවත්වීමට නොහැකි […]
February 24, 2020

ඔබ සිතන්නේ හදවතින්ද? මොළයෙන්ද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 19         මුළු හදින් මම ඇයට පෙම් කොට අනාගත පෙම් […]
February 24, 2020

තර්කනයේ චින්තනය හා අතාර්කික චින්තනය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 18         21වැනි සියවසේදී පවා අප ජීවත්වන සමාජය තුළ බොහෝදෙනා […]
February 24, 2020

චින්තනය නිදහස් වීමට නම්…

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 17            කිසියම් නිශ්චිත සමාජයක, එම සමාජයේ ජීවත්වන පුද්ගලයන් […]
February 24, 2020

චින්තනය වල්මත් වූ කල

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 16          රටකට, මානව සමාජයකට ප්‍රගතිය කරා යා හැක්කේ, එම […]
February 24, 2020

දැනුම විකිණිය හැකිද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 15 දැනුම යනු සමස්ත මානව ඉතිහාසය පුරාම මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ එකතු කර ගත් […]
February 24, 2020

සාවද්‍ය පරාවර්තනයේ හේතු

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 14         මානව සමාජයේ ප්‍රගතියට, ප්‍රගමනයට විශාල වශයෙන් බාධාකරන කරුණක් […]
February 24, 2020

හැකියාව හා තාත්විකත්වය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 13 අප කථාකරමින් සිටින්නේ අප අවටවන සියලු දේ නිවැරදිව තේරුම් ගැනීමේදී, ප්‍රකෘතිය නිවැරදිව […]
February 24, 2020

අනිවාර්යය හා අහම්බය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 12           දැනුම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේදී, අප අවට ලෝකය හා […]
February 20, 2020

පෙනුමේ හා හරයේ වෙනස

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 11        අප අවට ලෝකයත් මානව සමාජයත් නිවැරදිව වටහා ගැනීමේදී ඒ […]
February 20, 2020

ලෝකය විවිධත්වයේ ඒකත්වයක් ලෙස

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 09 සමස්ත ප්‍රකෘතියත් එහි සිදුවන සිදුවීම් හා ක්‍රියාකාරකමුත් නිවැරදිව වටහා ගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය වන […]