දේශීය කෘති

February 17, 2017
Political assesments

Theoretical and Political Assessments on Contemporary Issues of Sri Lanka and World

Collection of Articles and Interviews Niyamuwa Publication
February 17, 2017
Strengthening Solidarity with Cuba

Strengthening Solidarity with Cuba

People’s Liberation Front (JVP) – Sri Lanka
February 17, 2017
වියට්නාම් විප්ලවය

වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා කරව්!

1978 සැප්තැම්බර් 06 වෙනි දින රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් කොළඹ නව නගර ශාලාවේ දී “වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා […]
February 17, 2017
දේශයේ හෘදසාක්ෂිය

හෘද සාක්ෂියේ සම්මුතිය – ජාතික වැඩපිළිවෙල

හෘද සාක්ෂියේ සම්මුතිය – ජාතික වැඩපිළිවෙල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
February 17, 2017
කල්ලිවාදය

කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා සමග කරන ලද සංවාදය
February 17, 2017
ජාතික ගැටළුව

ජාතික ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා ප්‍රවේශයක් (යෝජනා මාලාව)

නියමුවා ප්‍රකාශන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
February 17, 2017
ටිල්වින් සහෝ

කලාව ජීවිතය හා සමාජය

2008 ඔක්තෝබර් 28 දින කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවනාගාරයේ පැවති ප්‍රසිද්ධ දේශනය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් […]
February 17, 2017
අප මරා දැමුවද

‘අප මරා දැමුවද අප නගන හඬ සදා නොමියෙනු ඇත‘

රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත කරුණු දැක්වීම
February 17, 2017
රතු ඔක්තෝබරයේ පාඩම

රතු ඔක්තෝබරයේ පාඩම්

රෝහණ විජේවීර නියමුවා ප්‍රකාශන
February 17, 2017
යාකෝව් ස්වෙර්ද්ලොව්

යාකෝව් ස්වේර්ද්ලොව්

සාමාන්‍ය මිනිසෙක් – අසාමාන්‍ය නායකයෙක් ක්ලව්දයා ස්වෙර්ලෝවා පරිවර්තනය – චතුරිකා ජයසේකර සමාජවාදී තරුණ සංගමය
February 17, 2017
change the world

CHANGE THE WORLD

Che Guevara
February 17, 2017
තරුණ සමාජවාදියා

තරුණ සමාජවාදියා

සමාජවාදී තරුණ සංගමය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
February 17, 2017
ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය

ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය

සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
February 17, 2017
History of the JVP

History of the JVP (People’s Liberation Front – Sri Lanka)

Janatha Wimukthi Peramuna
February 17, 2017
අත්දැකීම්

අත්දැකීම් කිහිපයක්

රෝහණ විජේවීර නියමුවා ප්‍රකාශන
February 17, 2017
විජේවීරගේ හෘද සාක්ෂිය

විජේවීරගේ හෘද සාක්ෂිය – 71‘ අප්‍රේල් නඩු විභාගය

උදේනි සමන් කුමාර නියමුවා ප්‍රකාශන