පරිසරය

February 25, 2019
rsz_flying_turtle_by_dwarf4r-d71n1lr

ඉබ්බන්ගෙන් පිහාටු ඉල්ලීම

“මිනිසා ම්ලේච්ඡත්වය කරා ආපසු යා යුතුය. නැතිනම් කොමියුනිස්ට් සමාජය කරා යා යුතුය.” යන මුළු මහත් ලෝකය වත්මනෙහි […]
February 20, 2019
rsz_home-pic-1

පරිසර අර්බුදය; කුණු මල්ලේ සිට ඕසෝන් වියන දක්වා…

“පළාතම ගඳ ගස්සන කුණු ගොඩ ඇතිවූ සැටිත්, ඉන්පසු ටිකෙන් ටික එය කුණු කන්දක් වූ සැටිත්, උදේ දුවද්දී […]
December 19, 2018
تأثير تغيرات المناخ الإقليمي على صحة الإنسان

මාක්ස්වාදී දර්ශනය හා සොබා දහම

       1844 දී පළ කෙරුණු මාක්ස්ගේ මුල් කාලීන රචනාවක් වූ “ආර්ථික හා දාර්ශනික අත්පිටපත්” – […]